Společnost VP Real, a.s. realizovala prodeje v rámci privatizace, likvidace podniků a obchodních společností, konkursů, restrukturalizace průmyslu, při privatizaci bytového fondu měst, obcí a při převodu družstevních bytů na území celé ČR.   V  období   let  1993 - 1999  dosáhl objem   prodaného  majetku  4 mld. Kč, bylo realizováno více než 80 dražeb, 300 veřejných obchodních soutěží a výběrových řízení.